La Universitat de Barcelona a judici per les condicions laborals dels i les professores associades

Les companyes de la  Plataforma de Professors associats UB han portat a judici el tracte discriminatori que pateixen els i les professores associades a la seva universitat. Aquesta discriminació es concreta en un càlcul diferent  de la seva dedicació docent respecte la de la resta del PDI. Actualment estan a l’espera de la sentència.

Les condicions dels i les professores associades és un problema generalitzat a totes les universitats catalanes i de l’estat espanyol, en el següent enllaç trobareu  la notícia a http://www.eldiario.es

Estudiants i treballadores: no som mercaderia!

Comunicat de suport a  la vaga d’estudiants del’1 i 2 de març de 2017

 

Des de l’Assemblea d’Investigadores Precàries de la UAB donem suport a la vaga organitzada pel moviment estudiantil a les universitats catalanes. Denunciem el procés de mercantilització de les universitats públiques portat a terme de manera encoberta per la reducció de la financiació pública de les universitats d’un 20%. En efecte, la inversió privada ha entrat amb força a les institucions públiques, en forma de cessió d’espais i franquícies a empreses privades, privatització d’espais docents, cessió d’una part de la política d’ajuts a l’estudi a entitats financeres, etc.

En aquest context, denunciem que el descens de la financiació de les universitats públiques ha anat a càrrec d’una pujada abusiva dels preus de la matrícula dels i les estudiants. Des del 2008 han augmentat les taxes universitàries més del 150%. En el cas  dels estudis de doctorat aquest augment va ser de més del 400% en el curs 2011-2012, coincidint amb la polèmica pujada de taxes del 66%. El col·lectiu d’investigadores precàries patim especialment les retallades, sobrecàrrecs laborals, reduccions de plantilles,  desmantellament de les infraestructures, etc. derivat de la mercantilització i precarietat de les universitats públiques  Les polítiques actuals mostren  que les retallades i la invasió del sector privat a les universitats públiques no deixarà d’augmentar fins acabar amb la reformulació total de la institució.

Finalment, des de l’Assemblea d’Investigadores Precàries us animem a participar a tota la comunitat universitària a la manifestació que hi ha convocada el dijous 2 de març de 2017 a les 12h a Plaça Universitat (Barcelona). Com a col·lectiu, ens sumem al bloc PDI/PAS de treballadores de les universitats públiques, així que si vols venir ens veiem davant la porta de l’Edifici Històric de la UB.

Ni un pas enrere!

Assemblea d’Investigadores Precàries de la UAB.

IMPORTANT: Modificació dels contractes predoctorals del Ministeri

Ens hem pogut assabentar per les noticies aparegudes en alguns mitjans de comunicació que el Ministeri de Treball ha reconvertit tots els contractes del personal investigador en formació (PIF) depenent de  programes del govern espanyol. El canvi ha consistit en passar-los de contractes “d’obra i servei” (codi 401 del Servicio de Empleo Público) a contractes de pràctiques (codi 420). Aquesta transformació, és vigent des de final de l’any passat i s’aplica amb efectes retroactius a tots els contractes signats des del 2014. Amb tota probabilitat és il·legal ja que vulnera l’Estatut dels Treballadors, la legislació laboral bàsica.

Els efectes de la mesura són clarament perjudicials per al col·lectiu de PIF afectat. En detallem alguns dels efectes:

1- Suposa la pèrdua de la indemnització a la finalització de contracte (de 12 dies per any treballat que, a més, es podria recórrer a 20 dies per any seguint una sentència recent del TJUE)

2- Suposa perdre la possibilitat de tenir la targeta sanitària europea (important per a les estades)

3- Es perd la possibilitat de demanar un contracte indefinit en casos d’encadenament 2 o més contractes durant 24 mesos dels darrers 3 anys.

A l’assamblea de Recerca Precària del proper dimecres 22 tractarem aquest tema com a primer punt de l’orde del dia jutament amb els altres nuclis de doctorandes precàries de altres universitats catalanes.

Si estàs afectat/da per aquestes modificacions o coneixes gent que ho estigui us animem a venir a l’assemblea de D-Recerca Precària. Dimecres 22 a les 19:00 a l’hotel d’Entitats de la UAB (Plaça Cívica)

Juntes i organitzades som més fortes. T’esperem.

Més informació. Noticia a eldiario.es

 

Relacions laborals encobertes a la Universitat

A l’Assemblea d’Investigadores Precàries de la UAB se’ns ha fet arribar l’existència de relacions laborals encobertes sota “beques” o “pràctiques”, aparentment practicada de manera generalitzada i massiva a les universitats de tot l’Estat. Aquesta situació afecta especialment a companys/es de grau o màster (per exemple, sota la forma de beques de col·laboració).

En front això, hem sigut conscients d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que, a principis de juny del 2016, va reconèixer la relació laboral d’un becari amb la Universitat de Alcalá de Henares. La denúncia feia constar que les activitats dutes a terme pel becari no seguien cap pla formatiu ni tenien relació amb la seva formació acadèmica, sinó que eren tasques essencials per al normal funcionament de la Universitat (us deixem l’enllaç amb més informació a la campanya impulsada per la secció Becaris-CNT de Madrid: http://becarios.cnt.es/).

Veient això com un valuós referent per a totes les persones que es veuen en aquesta situació, des de l’Assemblea d’Investigadores Precàries de la UAB ens comprometem a estendre aquesta experiència i denunciar públicament els casos que puguin existir a la nostra comunitat universitària.

Així doncs, si ets becari o becària, o estudiant en pràctiques, i et reconeixes en una situació similar a la descrita, t’animem a contactar amb nosaltres. Posant en comú l’existència i els casos concrets en que es practiquen aquestes relacions laborals abusives podem enfrontar-nos col·lectivament a la situació.

Bellaterra, 30 de gener del 2017

Assemblea d’Investigadores Precàries de la UAB

Manifest sobre les matricules de doctorat

L’assemblea de investigadores de la UAB en relació a l’estat actual de les matricules de doctorat

MANIFESTEM:

1- Que el curs 2010-2011 les taxes de tutoria de tesi que els i les joves doctorandes de Catalunya han de pagar anualment per poder tenir dret a dur a terme un doctorat en el sistema de recerca català van augmentar de 105€ a 400€ (Decret 98/2010 de la Generalitat de Catalunya). Això representa un encariment de fins a un 400%.

2- Que malgrat l’aprovació d’una moció del Parlament català per la revisió de les taxes universitàries (votació del 07/04/2016), la Generalitat de Catalunya ha aprovat en data del 5 de juliol del 2016 un preu de 401,12€ per les taxes de tutoria de tesi (Annex 1, punt 3.6, Decret 268/2016).

3- Que a aquest import se li han d’afegir les taxes administratives pròpies de cada universitat, que en el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona suposa un import de 69,80€ per la “Gestió d’expedient acadèmic” i de 70,00€ per “Serveis específics i de suport a l’aprenentatge”. El preu total de la matrícula de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona ascendeix a 540€ per al curs 2016-2017.

4- Que entenem que la investigació predoctoral és una activitat professional, equiparable a la que realitza qualsevol altre investigador que treballi en la recerca i que així ho reconeix la Carta Europea per a investigadors 1 <http://d-recerca.org/1>.

5- Que l’import de 401,12€ agreuja la precària situació de les i els joves investigadors, essent una barrera econòmica que desincentiva i dificulta l’accés a la professió de la investigació.

6- Que reconeixem que la Generalitat té el dret a fixar els preus de les universitats públiques segons el Reial Decret 1393/2007 i el Reial Decret 99/2011, sempre que estiguin relacionats amb el cost d’un servei, no havent-hi límit superior i deixant a la voluntat del les autonomies la fixació d’aquests.

7- Que la pujada fixada pel Decret 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Annex 1, punt 4.6, i la seva ratificació al Decret 268/2016, Annex 1, punt 3.6, no es pot explicar per un augment dels serveis, la tutela o la formació lligada a una avaluació continuada.

8- Que no existeix transparència sobre l’oferta d’activitats de formació relativa a les taxes pròpies dels “Serveis específics i de suport a l’aprenentatge” en els programes de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

9- Que el preu global de la matrícula de doctorat suposa un greuge encara major si tenim en compte la precària situació dels i les doctorandes de Catalunya, així com la reducció del número de beques i contractes per a personal investigador en formació a les universitats públiques catalanes.

EXIGIM:

  1. Que es doni una resposta ràpida i oportuna per escrit per part de les autoritats universitàries i del govern.
  2. Que s’elimini el punt 3.6 de l’Annex 1 del Decret 268/2016 de la Generalitat de Catalunya que estableix un preu de 401,12€ per a les taxes de tutoria per als admesos en un programa de doctorat adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
  3. Que es decreti per aquesta situació excepcional una suspensió dels terminis de matriculació del doctorat de les universitats catalanes fins que s’obtingui un acord entre els agent implicats.
  4. Que es reintegri immediatament als i les afectades l’import complet de la matrícula efectuada en un programa de doctorat de les universitats catalanes per al curs 2016-2017.
  1. En el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es faci constar específicament i públicament l’oferta en formació relativa als “Serveis específics i de suport a l’aprenentatge” o, en cas negatiu, l’eliminació d’aquesta taxa i el reintegrament immediat de l’import als i les afectades.

Firma la campanya i dóna el teu suport al manifest en aquest formulari!